Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo zdravotníctva SR má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.slovenskoproticovidu.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 

  • niektoré zverejnené obrázky nemajú vyplnený atribút ALT [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
  • pre video záznam neexistuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie. Niektoré videá neobsahujú žiadne titulky alebo sú v nich permanentné titulky, ktoré nemôžu byť vypnuté. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam],
  • v rámci webového sídla sa nachádzajú zverejnené dokumenty (napr. PDF, DOC, DOCX atď.) a obrázky (napr. Infografiky) vo veľkom rozlíšení určené na stiahnutie a ďalšie použitie, ktoré nemusia spĺňať [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy],
  • na niekoľkých miestach sa porušuje kontrast textových častí [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast minimálny]

 

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • neposkytuje sa Really Simple Syndication (RSS) kanál (písmeno a) §16 Komponenty a funkcionality webových sídel),
  • neposkytuje sa mapa sídla (písmeno c) §16 Komponenty a funkcionality webových sídel),
  • nie sú umiestnené kontaktné informácie správcu obsahu a technického prevádzkovateľa na začiatku alebo na konci hlavného navigačného menu (písmeno d) §17 Vizuálne rozloženie webovej stránky)

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované [08/02/2021]

Vyhodnotenie súladu webového sidla www.slovenskoproticovidu.sk s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované [09/02/2021]

Spätná väzba a kontaktné informácie

Prevádzkovateľom webového sídla je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Možnosti ako nás kontaktovať, v prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sidla, nájdete na tejto stránke: https://www.health.gov.sk/?kontakt-1

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk