Všetko o očkovaní

Naposledy aktualizované 17.02.2022

Spoločne to zvládneme!

Negatívny antigénový test nie je podmienkou na zaočkovanie proti COVID–19.

Je na vás či sa dáte pred očkovaním testovať. Pre tieto účely je možné použiť antigénové aj PCR testy. 

Overte si či nepatríte medzi osoby, ktoré by nemali absolvovať očkovanie proti ochoreniu COVID–19.

V akých prípadoch by som sa nemal(a) dať zaočkovať

 

Negatívny test nie je podmienkou, no ak pred očkovaním dobrovoľne absolvujete antigénový alebo PCR test s pozitívnym výsledkom, vakcína proti COVID–19 vám bude môcť byť podaná najskôr o 14 dní.

Po uplynutí tejto lehoty dostanete SMS o možnej opätovnej registrácii. Podrobné inštrukcie o tom, ako postupovať, ak ste COVID–19 pozitívny nájdete na https://korona.gov.sk/ alebo na https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-19-01-2021-co-robit-ak-som-pozitivny

Očkovanie bez registrácie: https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie

 

Je možné, že ste prekonali bezpríznakovú formu ochorenia COVID–19. Napriek tomu, že vy ste toto ochorenie nezaregistrovali, vaše telo si vytvorilo protilátky. 

Ak test na protilátky potvrdí, že ste ochorenie COVID–19 už prekonali, nasledujúcich 90 dní by vaše telo malo mať protilátky na tento vírus. Po uplynutí tohto obdobia sa môžete na očkovanie zaregistrovať prostredníctvom formulára na stránke www.korona.gov.sk


 

Ak sa necítite dobre, je lepšie počkať, kým sa vám zdravotný stav zlepší a preobjednať sa. Všeobecne platí, že očkovať sa nemáme vtedy, keď máme horúčku alebo iné prejavy prebiehajúcej akútnej infekcie, a vtedy je potrebné očkovanie odložiť.

Mali by ste sa ale pokúsiť dostať očkovaciu látku, čo najskôr po odznení týchto prejavov. Tiež by ste sa nemali zúčastniť očkovania, ak ste v domácej izolácii alebo karanténe. V prípade pochybností sa poraďte s vaším lekárom.

Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 prebieha vo vakcinačných centrách zriadených vo všetkých okresoch SR. Zároveň sa očkuje aj v ambulanciách. Očkujú aj mobilné očkovacie tímy.

 

Vakcíny proti ochoreniu COVID–19 dostupné na Slovensku sú podávané v dvoch dávkach, pričom druhá dávka očkovacej látky má byť podaná po uplynutí aspoň 28 kalendárnych dní odo dňa podania prvej dávky.

Termín na podanie druhej dávky vakcíny Vám bude pridelený automaticky. V tomto prípade formulár nevypĺňajte.

V prípade, že sa zo závažných dôvodov nebudete môcť dostaviť na podanie 2. dávky, čo najskôr sa preobjednajte na iný termín. Ak neabsolvujete obe plánované podania injekcie, nemusíte byť úplne chránený pred ochorením COVID-19.

V súčasnosti sú na Slovensku k dispozícii vakcíny od troch výrobcov, pričom zatiaľ nie je známe ako dlho trvá ochrana poskytnutá po očkovaní pri dostupných vakcínach.

Ľudia očkovaní v klinickom skúšaní budú pre získanie ďalších informácií o dĺžke ochrany sledovaní po dobu 2 rokov.

Či budeme musieť vakcináciu absolvovať opakovane, ako je tomu napríklad pri chrípke je predmetom viacerých momentálne prebiehajúcich štúdií. Odpoveď na túto otázku totiž závisí od toho, akú imunitnú pamäť si naše telo po očkovaní vytvorí na ochorenie COVID–19.

 

 

  • Deti

Na Slovensku sa očkujú ľudia starší ako 12 rokov.

Očkovacia látka Comirnaty sa neodporúča pre deti mladšie ako 12 rokov.

COVID-19 vakcína Moderna sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.

Európska lieková agentúra pripravila spolu so spoločnosťami, ktoré očkovaciu látku vyrábajú, plán na neskoršie odskúšanie očkovacej látky u detí.

  • Tehotné ženy a dojčiace ženy

Očkovanie proti COVID-19 nie je v tehotenstve a pri dojčení kontraindikované, to znamená, že aj tehotné či dojčiace ženy sa zaočkovať môžu. So stúpajúcim používaním vakcín vo svete stúpa aj počet údajov, ktoré máme k dispozícii a doteraz nebolo preukázané osobitné zdravotné riziko pre matku či pre dieťa.

Podrobnejšie informácie sú dostupné v dokumente Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie

  • Alergici

V prípade precitlivenosti/alergii na niektorú zložku očkovacej látky, nemali by ste byť očkovaný; ak máte alergie, informujte prosím vášho lekára pred očkovaním. Osobám, u ktorých po prvej dávke vakcíny vznikla anafylaxia (extrémne silná alergická reakcia), sa nemá podať druhá dávka vakcíny.

Keďže je očkovacia látka podávaná pod prísnym lekárskym dohľadom, je tak zabezpečená aj adekvátna reakcia pri prípadných komplikáciách.

  • Osoby s oslabenou imunitou

O ľuďoch s oslabeným imunitným systémom existujú iba obmedzené dôkazy. Hoci odpoveď ľudí s oslabeným imunitným systémom na očkovaciu látku nie je až taká dobrá, neexistujú žiadne výhrady týkajúce sa bezpečnosti. Aj ľudia s oslabenou imunitou môžu byť zaočkovaní, keďže im hrozí väčšie riziko ochorieť na COVID-19.

Každý, kto trpí akútnym ochorením so zvýšenou telesnou teplotou by  mal byť očkovaný až po uzdravení. Mierne prejavy prechladnutia bez zvýšenej teploty nie sú dôvodom na odloženie očkovania.

Ak máte problém spôsobujúci krvácanie, ľahko sa vám tvoria modriny alebo používate liek na prevenciu tvorby krvných zrazenín pred očkovaním sa obráťte na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru

  • Onkologickí pacienti

Vzhľadom na to, že onkologickí pacienti patria medzi najrizikovejšie skupiny populácie, je očkovanie odporúčané.

Pred očkovaním je však dobré svoj stav konzultovať s lekárom. Ak je napríklad pacient v práve prebiehajúcej liečbe a má nízky počet bielych krviniek, očkovanie sa zrejme odloží.

  • Iné lieky a očkovanie

Je nutná zvýšená opatrnosť pri vakcinácii u ľudí užívajúcich lieky na riedenie krvi, so zníženým počtom krvných doštičiek alebo s poruchou zrážania krvi. Ak užívate lieky ako sú kortikosteroidy, ktoré ovplyvňujú váš imunitný systém, pred očkovaním sa obráťte na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, alebo ste nedávno dostali nejakú inú očkovaciu látku povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  • Ochorenie COVID–19 sme už prekonali

Ak ste ochorenie COVID–19 už prekonali, nasledujúcich 90 dní by vaše telo malo mať protilátky na tento vírus. Po uplynutí tohto obdobia sa môžete na očkovanie zaregistrovať prostredníctvom formulára na stránke https://korona.gov.sk/ 

V prípade, že ste vo zvýšenom riziku nákazy, môžete vakcínu dostať aj skôr, už po 15-tich dňoch od odznenia klinických príznakov.

Ochorenie COVID-19 sa nevyhýba ani mladým a zdravým jednotlivcom. Početnosť prípadov, ale aj vážnosť priebehu samotného ochorenia či dlhého zotavenia sa potvrdzujú dôležitosť vakcinácie aj u mladých a zdravých jedincov. Očkovaním v neposlednom rade ochránite aj svojich blízkych a známych.

Pozrite si Príbehy o príznakoch, následkoch COVID–19 a o priebehu ochorenia.

 

 

Áno, mali by ste byť schopný pokračovať v bežných činnostiach, ktoré sú pre vás normálne, pokiaľ sa cítite dobre. Odporúča sa vyvarovať na 48 hodín po očkovaní nadmernej fyzickej aktivite a požívaniu alkoholu.

Ak je vaša ruka obzvlášť bolestivá alebo slabá, vhodné je vyhnúť sa zdvíhaniu ťažkých vecí. Špecifické odporúčania pre jednotlivé vakcíny sú uvedené v písomných informáciách pre používateľa. Prečítajte si podrobné informácie tu: 

(prečítajte si príbalový leták vakcíny Comirnaty od výrobcov Pfizer/BioNTech)

(prečítajte si príbalový leták vakcíny od spoločnosti Moderna)

(prečítajte si príbalový leták COVID-19 Vaccine AstraZeneca od AstraZeneca)

(prečítajte si príbalový leták vakcíny Janssen)

V prípade, že sa u vás po zaočkovaní objavia vedľajšie nežiaduce účinky, nahláste ich Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Vedľajšie účinky môžete nahlásiť aj svojmu všeobecnému lekárovi.

Hlásenie podozrenia na vedľajší účinok môžete podať:

  1. najefektívnejším spôsobom cez elektronický formulár na stránke ŠÚKLU: https://portal.sukl.sk/eskadra/?act=EskadraMain&mId=1
  2. telefónnym oznámením na tel.č. +421 250 701 206 alebo +421 902 489 044
  3. prostredníctvom svojho všeobecného lekára

Po zaočkovaní vždy bezodkladne informujte o svojom očkovaní svojho všeobecného lekára. Ukážte mu alebo zašlite kópiu záznamového lístka o očkovaní, aby v prípade výskytu vedľajších účinkov, ich vedel správne posúdiť a poradiť vám.

Medzi veľmi časté vedľajšie účinky patria: Pocit zvýšenej teploty sa môže vyskytnúť prvých 2 až 3 dní po očkovaní. Ak je však teplota vysoká, môže to znamenať, že máte COVID-19 alebo inú infekciu (v takom prípade kontaktujte svojho všeobecného lekára). Menej častým vedľajším účinkom je začervenanie v mieste vpichu a opuch lymfatických uzlín. Mali by ste si pri výskyte nežiadúcich účinkov oddýchnuť. V prípade bolesti a vyššej teploty, užite niektorý z liekov obsahujúcich paracetamol napr. Panadol, Paralen a pod. (postupujte podľa pokynov v príbalovom letáku), aby ste sa cítili lepšie. Tieto príznaky zvyčajne trvajú menej ako týždeň. Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo máte obavy, zavolajte a poraďte sa so svojim lekárom.

Pozrite aj: Ako a kam nahlásiť prípadné vedľajšie účinky po zaočkovaní?

Po podaní prvej dávky naďalej dodržiavajme ochranné opatrenia a prísne sa chráňme pred prípadnou nákazou. Po prvej vakcíne sa protilátky začínajú tvoriť, avšak ich hodnota nie je dostatočná, aby bol dosiahnutý  maximálny možný účinok vakcín garantovaný výrobcom. V prípade, že sa po zo závažných dôvodov nebudete môcť dostaviť na podanie 2. dávky, čo najskôr sa preobjednajte na iný termín. Ak neabsolvujete obe plánované podania injekcie, nemusíte byť pred ochorením COVID-19 chránený tak, ako to garantuje účinnosť vakcín.

48 hodín po očkovaní sa odporúča vyvarovať sa nadmernej fyzickej aktivite a požívaniu alkoholu.

Pozrite aj: Môžem sa po podaní vakcíny vrátiť k bežným činnostiam a do práce?

 

V spolupráci so samosprávnymi krajmi prebieha očkovanie mobilnými očkovacími jednotkami.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Bratislavský kraj zriadil formulár na zistenie záujmu o očkovanie mobilnou jednotkou. Vďaka tomu môžu lepšie zmapovať dopyt po takejto službe a lepšie plánovať očkovacie kapacity.

Formulár je určený ľuďom, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu dostaviť osobne do niektorého z očkovacích miest Bratislavského kraja (najmä ležiaci a nepohybliví pacienti).

bratislavskykraj.sk/ziadost-o-ockovanie-mobilnou-jednotkou

TRNAVSKÝ KRAJ

Požiadať o mobilné očkovanie môžete cez vášho všeobecného lekára alebo prostredníctvom starostu obce/mesta.

Pre starostov a lekárov je určená táto adresa, kde môžu posielať žiadosti o mobilné očkovanie (táto mailová adresa nie je určená pre individuálne žiadosti od občanov):

cakarenvos@trnava-vuc.sk

TRENČIANSKY KRAJ

O mobilné očkovanie sa dá požiadať cez infolinku, ktorú prevádzkuje trenčiansky samosprávny kraj:

0326555150

Alebo na tejto mailovej adrese:

zdravotnictvo@tsk.sk

NITRIANSKY KRAJ

Mobilné očkovanie je vo fáze prípravy.

ŽILINSKÝ KRAJ

Požiadať o mobilné očkovanie môžete prostredníctvom starostu vašej obce/mesta.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Zaregistrujte seba alebo vášho blízkeho ako náhradníka a v rámci registrácie zvoľte možnosť "ležiaci pacient":

https://www.nahradnici.sk/

PREŠOVSKÝ KRAJ

Požiadať o mobilné očkovanie môžete prostredníctvom starostu vašej obce/mesta.

KOŠICKÝ KRAJ

Registrácia imobilných občanov prebieha v spolupráci s mestami a obcami, ktoré ich môžu registrovať prostredníctvom tohto formulára:

web.vucke.sk/sk/novinky/obce-mesta-mozu-registrovat-seniorov-ockovanie-mobilnou-ockovacou-jednotkou.html