Všetko o očkovaní

Naposledy aktualizované 17.02.2022

Spoločne to zvládneme!

So vznikom prvej vakcíny sa medzi ľuďmi začali šíriť aj prvé mýty o očkovaní. Koncom 18. storočia britský chirurg Edward Jenner prišiel s prevratným riešením pre zastavenie ochorenia, ktoré ľudstvo ničilo po stáročia – očkovacou látkou proti pravým kiahňam. Za strach a nevedomosť zaplatilo ľudstvo daň v podobe mýtov, ktoré sa šírili aj napriek viditeľnému účinku vakcíny. Keďže očkovacia látka pochádzala z kravských kiahní, ľudia sa báli, že im narastú rohy alebo nádory vo forme malých kráv.

Napriek pokročilému výskumu a vývoju vakcín sa s hoaxami o očkovaní stretávame rovnako aj v súčasnosti, pričom šírenie mýtov naberá na rýchlosti vďaka internetu. Z nepochopiteľných dôvodov verejnosť v mnohých prípadoch uverí „zaručeným odborníkom“ ponúkajúcim nepodložené tvrdenia, ktoré potom musia reálni vedeckí odborníci popierať pracným dokazovaním pomocou veľkých štúdií.

Napriek tomu, že každý z mýtov bol doposiaľ odborne vyvrátený vedeckými štúdiami, ľuďom to nebráni naďalej šíriť nepravdy, ktoré môžu potenciálne ohroziť iných.

Doktorka Alexandra Bražinová z Ústavu epidemiológie LF UK odporúča: „Je dôležité overovať si fakty a veriť odborníkom.“

 

Typickými mýtmi alebo manipuláciami v súvislosti s očkovaním sú správy o problémoch alebo dokonca úmrtiach, ktoré nastali v konkrétnych prípadoch po očkovaní. V tejto súvislosti si treba dávať pozor na dve veci:

  • To, že k niečomu došlo po očkovaní neznamená, že existuje súvis s očkovaním. Pri očkovaní veľmi veľkého množstva ľudí po celom svete je prirodzené, že dochádza aj k úmrtiam v dňoch nasledujúcich po očkovaní. V Európskej únii sa prešetrujú hlásenia o vedľajších účinkoch a zisťuje sa možný súvis s očkovaním.

Treba preto rozlišovať medzi správami o tom, že sa niečo stalo po očkovaní a medzi informáciami o potvrdených vedľajších účinkoch očkovania, ktoré preukázateľne súvisia s očkovaním.

  • Existujú reálne prípady závažných nežiaducich účinkov očkovania. Pri takýchto správach treba brať do úvahy štatistiku a porovnávať celkové prínosy očkovania s celkovým počtom nežiaducich účinkov. Doterajšia skúsenosť z očkovania miliónov ľudí po celom svete potvrdzuje výsledky klinických štúdií: očkovanie je bezpečné a závažné vedľajšie účinky existujú, ale sú mimoriadne zriedkavé.

Viac o benefitoch a rizikách očkovania

Neslávne známa štúdia britského lekára Andrewa Wakefielda,  v ktorej tvrdil, že existuje súvislosť medzi očkovaním proti osýpkam a autizmom u detí, sa stala zrejme najrozšírenejším mýtom o očkovaní. Po tom, ako sa ukázalo, že zistenia výskumu sú falošné, bol doktorovi Wakefieldovi odobratý diplom a časopis, ktorý túto štúdiu publikoval, článok stiahol. Následne sa ukázalo, že štúdia bola sponzorovaná právnikmi, ktorí mali v úmysle zastupovať deti postihnuté po očkovaní.

Aj tento prípad dokázal, ako nebezpečné môže byť šírenie hoaxov či nepodložených tvrdení. Sfalšované dáta štúdie doktora Wakefielda naštrbili dôveru rodičov po celom svete  natoľko, že mnohí prestali svoje deti očkovať proti osýpkam, čo v nasledujúcich rokoch spôsobilo mnohé veľké epidémie osýpok – ochorenia, ktoré malo ľudstvo už desaťročia pod kontrolou.

Doktorka Alexandra Bražinová z Ústavu epidemiológie LF UK odporúča: „Je dôležité overovať si fakty a veriť odborníkom.“

 

O  vedľajších účinkoch vakcín informujeme otvorene.

Viac o vedľajších účinkoch vakcín vs. dlhodobých následkoch COVID-19

Treba rozlišovať medzi skutočnými a potvrdenými prípadmi vedľajších účinkov vakcíny z dôveryhodných zdrojov a medzi alarmistickými správami z menej dôveryhodných zdrojov. Vždy však treba pozerať na celkové štatistiky a pomery rizík a benefitov.

Aké sú riziká vs. benefity očkovania?

Pred časom kolovala správa, že pri testovaní vakcíny od firmy Pfizer zomrelo šesť ľudí, pričom štyria boli v skupine, ktorá dostala placebo a dvaja dostali vakcínu. Táto správa nie je hoax, je pravdivá, napriek tomu vytvára klamlivý obraz, keď je podaná bez potrebného kontextu a súvislostí.

Vyše 40 000 dobrovoľníkov bolo zapojených v tretej fáze klinického skúšania. Z dvoch ľudí, ktorí dostali vakcínu, zomrel jeden na zastavenia srdca a druhý na arteriosklerózou. V správach americkej liekovej agentúry sa píše:

"Žiadne z týchto úmrtí nesúvisí s testovaním vakcíny. Úmrtia z týchto príčin sa vyskytujú v bežnej populácii v rovnakej frekvencii.

Inak povedané, v akejkoľvek skupine vyše 40 000 ľudí v populácii (podobného vekového zloženia), sa v priebehu niekoľkých mesiacov vyskytnú podobné úmrtia.

Keď sa informácia o týchto úmrtiach podáva bez jasného vysvetlenia, že tieto úmrtia nie sú spojené so samotným očkovaním, vytvára sa tým falošný obraz o rizikách vakcíny.

Pritom samotná americká lieková agentúra vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech vyhodnotila ako bezpečné a účinné a dnes je nimi očkovaných milióny ľudí po celom svete.

Správy z americkej liekovej agentúry:


https://www.fda.gov/media/144245/download

https://www.fda.gov/media/144246/download

Zostrihané video z očkovania bývalej premiérky austrálskeho Queenslandu proti chrípke, ktoré sa na konci roka 2020 šírilo na internete  malo vytvoriť dojem, že sa politička v skutočnosti nezaočkovala a celé to bola len PR propaganda. Na zostrihanom videu totiž bolo vidieť v ruke lekárky kryt na ihle.

AKO TO BOLO NAOZAJ?

Televízia 7NEWS Brisbane následne zverejnila celé video spolu s tým, čo predchádzalo záberom na zostrihanom videu.

Doktorka najskôr političku zaočkovala veľmi rýchlo a fotografi scénu nestihli odfotiť. Preto poprosili, aby doktorka naznačila očkovanie ešte raz. Na druhýkrát doktorka skutočne používala ihlu s krytom, lebo druhýkrát političku už očkovať nechcela. Predtým však na pôvodnom videu ihlu jasne vidieť (27. sekunda).
 

 

 

ŠÍRI SA ZOSTRIHANÉ VIDEO, KTORÉ KLAMLIVO PODSÚVA FALOŠNÉ OČKOVANIE AUSTRÁLSKEJ POLITIČKY 🧐 Aktuálne najsledovanejšie...

Posted by Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Thursday, December 17, 2020

 

Na internete sa objavuje množstvo hoaxov, anonymných a nepodložených správ o vedľajších účinkoch očkovania, ktoré sú v mnohých prípadoch úplne vymyslené.

Takáto správa sa objavila napríklad na FB stránke “Dianie v Humennom“, kde upozorňovali na údajný anafylaktický šok, ku ktorému malo prísť po očkovaní. Nemocnica v Humennom následne vyvrátila túto správu a informovala, že očkovanie prebieha u nich bez komplikácií.

Takéto hoaxy o očkovaní sa objavujú bežne, je to ten najjednoduchší spôsob zavádzania o očkovaní a odporúčame sledovať dôveryhodné spravodajské zdroje.

Vo viacerých krajinách vrátane Nórska sú starší ľudia zaradení do prvých fáz očkovania proti COVID-19, keďže je u nich vyššie riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 a úmrtia. V Nórsku momentálne prebieha očkovanie starších ľudí a ľudí v zariadeniach sociálnych služieb, pričom mnohí z nich majú vysoký vek a zároveň trpia viacerými chronickými ochoreniami.

Súvislosť medzi očkovaním na prevenciu ochorenia COVID – 19 a úmrtím doteraz nebola potvrdená. V Nórsku týždenne zomiera priemerne 400 ľudí v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach dlhodobej starostlivosti. V Európskej únii z rôznych príčin zomiera približne 12 000 ľudí denne, pričom 83% z nich je starších ako 65 rokov. Očkovanie proti COVID-19 nezníži úmrtnosť z iných príčin. Aj po očkovaní bude dochádzať k úmrtiam, pričom niektoré z nich sa môžu objaviť krátko po vakcinácii. To neznamená, že automaticky existuje súvislosť medzi očkovaním a úmrtím.

Nórske autority starostlivo prešetrujú nahlásené prípady úmrtí. Nevylučuje sa, že inak nezávažné nežiaduce reakcie po očkovaní (ako napr. horúčka či nauzea) mohli u starších pacientov s niekoľkými závažnými ochoreniami prispieť k celkovému zhoršeniu zdravotného stavu. Nórske autority už upravili očkovacie schémy tak, aby sa kládol ešte väčší dôraz na individuálny zdravotný stav pacientov.

Nórsko je súčasťou aj európskeho farmakovigilančného systému a nahlásené podozrenia na úmrtia sa hodnotia aj na úrovni EÚ. Všetky podozrenia na nežiaduce účinky sa pravidelne vyhodnocujú a v prípade potreby sa operatívne prijímajú kroky pre bezpečnosť pacientov.

 

Jeden z najpopulárnejších hoaxov o vakcínach proti COVID-19, ktorý sa opakovane šíril na internete.

mRNA vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna obsahujú ribonukleovú kyselinu mRNA, podľa ktorej sú v bunkách syntetizované bielkoviny. Tento proces však prebieha v oddelenom bunkovom priestore (v cytoplazme), nie v bunkovom jadre, v ktorom sa vyskytuje ľudská DNA.

Voľná mRNA žiadnym spôsobom ľudskú DNA ovplyvniť nemôže, ľudské telo nemá enzýmy, ktoré by umožnili RNA prepísať a včleniť do DNA. mRNA sa po odovzdaní informácie rýchlo rozpadá.

V uplynulých mesiacoch sa šírili internetom desiatky až stovky dezinformácií a hoaxov, ktoré spochybňovali alebo zľahčovali ochorenie Covid-19.

Chceme zdôrazniť, že koronavírus a ochorenie Covid-19 predstavuje najväčšiu záťaž pre naše zdravotníctvo v moderných dejinách. Napriek maximálnej snahe lekárov viedlo k tisíckam úmrtí na Slovensku a k miliónom úmrtí po celom svete. Úmrtnosť na Covid-19 je výrazne vyššia ako pri chrípke. Rádovo väčší je aj potenciál tohto vírusu zahltiť zdravotný systém.

Značné množstvo ľudí, ktorí sa vyliečia, sa dlhodobo trápia s pretrvávajúcimi príznakmi. Covid-19 je nebezpečné ochorenie, ktoré najťažšie dopadá na starších ľudí a na ľudí s pridruženými chorobami, ale nezriedka končia v nemocnici aj mladí a zdraví ľudia. Nepodceňujte ho.

 

História mýtov o očkovaní

 

 

Najslávnejší mýtus o očkovaní

 

 

1. DVAKRÁT ČÍTAJ, AŽ POTOM ZDIEĽAJ

Našli ste na internete článok o COVID-19 alebo očkovaní? Naozaj ste to celé dočítali? Dajte si na čas, neponáhľajte sa,

zamyslite sa, či naozaj ide o dôveryhodnú informáciu hodnú šírenia.

 

2. MYSLITE NA TRI VECI: ZDROJ, ZDROJ A ZDROJ

Kto je autor, poznáte ho? Nie je to falošný účet? Odkiaľ čerpá, na koho sa

odkazuje? Nenechajte sa nachytať lacnými podfukármi a „zaručenými odborníkmi“ na internete.

 

3.GOOGLE MÔŽE BYŤ VÁŠ KAMARÁT

Šokujúca informácia plná emócií, o ktorej ste ešte nikde nepočuli? Nebojte sa použiť vyhľadávač a zamyslite sa, prečo o tom nikde inde nepíšu. Možno preto, že je to výmysel?

Viac zdrojov, viac rozumu.

 

4. NIE KAŽDÝ, KTO MÁ FACEBOOK JE NOVINÁR

“Videl som na internete” nie je dobrá odpoveď. “Sesternica kolegovej známej” nie je

dobrý zdroj. Seriózni novinári sú lepší zdroj ako anonym z FB skupiny.

 

5. ŠÍRIŤ INFORMÁCIE JE VEĽMI VÁŽNA VEC

Šíriť hoax je hanba a nebezpečná vec, lebo môžete potenciálne ohroziť iných.

Pamätá na to aj trestný zákon, v ktorom je paragraf o šírení poplašnej správy.

 

6. ROZPRÁVAJTE SA S BLÍZKYMI O INTERNETE

Sociálne siete sú ešte stále nová vec a musíme sa spoločne učiť orientovať sa

na nich. Majme trpezlivosť, empatiu a snahu pomáhať si v tom, aby sme boli

čo najlepšie informovaní.

 

 

NÁVOD: AKO SA NENAKAZIŤ HOAXAMI O COVIDE Ľudia, ktorí sa nakazia virálnymi hoaxami o Covide-19, majú väčšiu...

Posted by Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Wednesday, October 14, 2020