Osobnosti

Dáme sa zaočkovať

Spoločne to zvládneme!

Ivan Mako

Sociálny pracovník a riaditeľ sociálneho podniku vo Valaskej

Obávam sa korony. 

Obávam sa toho, že ešte dlho nebude možné vrátiť sa do každodenného fungovania.

Obávam sa toho, ako ľudia budú môcť zabezpečiť svoje rodiny. Všetci chceme naše životy naspäť. Chceme sa vidieť s našimi rodinami a blízkymi, voľne sa pohybovať a užívať si slobodu.
Očkovanie nám dáva túto príležitosť. Verím odborníkom viac ako anonymom na internete. 

Verím, že očkovanie nás vráti naspäť do našich životov. Je to v záujme nás všetkých .

 

E vakcine - fameľijake kaj te zoraľol 

Darav la Korontar. Darav olestar kaj mejk dugo vachtos pes našťi avela pale andre ajso sakoďiveskero dživipen savo amen sas varekana. Darav olestar, sar o manuša šaj lačharena šukar dživipnaha peskere fameľiji. Savore kamas amare čirlatune dživipena pale.

Kamas pe te dikhel amarae fameľijenca thaj pašutnenca, te phirel upre-tele, te ačhel pes pale bi phandle. Te pes zaočkinaha, šaj pes oda ačheľa pro čačipen. Paťav le odborňikenge, goďavere manušenge buteder sar le garudenge-anonimno manušenge pro internetos. Paťav kaj te pes zaočkinaha, anela amenge  pale amare čirlatune dživipena. Kada lačharel šukaribne lačibnaha amen savoren.

Nastavte si na Facebooku rámik Vakcína je sloboda

Fotka - Ivan Mako

Vakcína je sloboda