Osobnosti

Dáme sa zaočkovať

Spoločne to zvládneme!

Elena Vacvalová

Moderátorka

Veľa múdrych prísloví a viet overuje tento zložitý čas...raz v istom filme zaznela veta: „Cesta, ktorá je cestou, nie je obyčajná cesta.“ Najprv som sa z nej smiala a chvíľu mi trvalo, kým som pochopila, že je to pravda, že je to naozaj tak!

A presne na tejto ceste je aj most, ktorý nám pomôže prejsť na druhú, bezpečnejšiu, istejšiu stranu...všetkým! Rada by som vás na nej stretla čo najviac! Ja sa zaočkovať rozhodne dám, pretože platí aj to staré známe: Začať treba od seba! Nemusím a nebudem na tej druhej strane prvá, ale rozhodne tam chcem ísť a byť!

A žiť.

Nastavte si na Facebooku rámik Vakcína je kultúra

Fotka - Elena Vacvalová

Vakcína je sloboda