Osobnosti

Dáme sa zaočkovať

Spoločne to zvládneme!

Dušan Hégli

Choreograf, umelecký riaditeľ Tanečného divadla Ifjú Szivek

Už aj životy našich rodičov a starých rodičov chránili a mnohokrát aj zachránili očkovania. Vakcíny sú už v podstate súčasťou tradícií nášho novodobého života.

Dôverujem vede. Je obrovským úspechom, že človek bol schopný reagovať na najväčšiu globálnu výzvu v našom živote v priebehu necelého roka. Tým, že sa zaočkujeme, prispejeme skromným, ale funkčným spôsobom k tomu, aby sa pandémia čím skôr skončila. Závisí aj od nás, kedy môžeme ísť opäť do divadla, na koncert, alebo do školy.

 

A vakcina - kulcs, hogy újra megnyíljon a világ

Már szüleink, nagyszüleink életét is számtalan oltás védte és sok esetben meg is mentette az elmúlt évtizedekben. A vakcinák mára tulajdonképpen újkori hagyományaink részévé váltak.

Bízom a tudományban. Hatalmas eredmény hogy az ember alig egy év alatt képes volt életünk legnagyobb globális kihívására működőképes választ adni. Azzal, hogy beoltatjuk magunkat, szerény mértékben ugyan, de hozzájárulunk, hogy a világjárvány mihamarabb véget érjen. Rajtunk is múlik mikor mehetünk újra színházba, koncertre vagy iskolába.

Nastavte si na Facebooku rámik Vakcína je sloboda

Fotka - Dušan Hégli

Vakcína je sloboda