Osobnosti

Dáme sa zaočkovať

Spoločne to zvládneme!

Ďakujeme osobnostiam, že vyjadrujú svoju podporu
bez nároku na honorár a poskytli fotografie z vlastného archívu.