Počet zaočkovaných 1. dávkou
2 493 542

Počet zaočkovaných 2. dávkou
2 383 981

Chýbajúci počet k dosiahnutiu
85% zaočkovanosti: 2 291 019
Stav k: 27.10.2021
Cieľ:
85%
zaočkovanej
populácie

Pridaj si rámik Vakcína
je sloboda na svoju profilovú
fotografiu na Facebooku.

Rámik na Facebook

Registrácia na očkovanie
je momentálne sprístupnená
pre 1. až 12. fázu

Do ktorej fázy patrím?

Registračný formulár