Počet zaočkovaných 1. dávkou
2 479 871

Počet zaočkovaných 2. dávkou
2 359 880

Chýbajúci počet k dosiahnutiu
85% zaočkovanosti: 2 315 120
Stav k: 16.10.2021
Cieľ:
85%
zaočkovanej
populácie

Pridaj si rámik Vakcína
je sloboda na svoju profilovú
fotografiu na Facebooku.

Rámik na Facebook

Registrácia na očkovanie
je momentálne sprístupnená
pre 1. až 12. fázu

Do ktorej fázy patrím?

Registračný formulár