Pre porazenie Covidu
potrebujeme milióny
zodpovedných rozhodnutí.
Kľúčom k nim sú overené a
presné informácie.
Nájdete ich na tejto webstránke.

Pridaj si rámik Vakcína
je sloboda na svoju profilovú
fotografiu na Facebooku.

Rámik na Facebook

Registrácia na očkovanie
je momentálne sprístupnená
pre 1. až 6. fázu

Do ktorej fázy patrím?

Registračný formulár