Počet zaočkovaných 1. dávkou
942 063

Počet zaočkovaných 2. dávkou
344 633

Chýbajúci počet k dosiahnutiu
60% zaočkovanosti: 2 955 367
Stav k: 19.04.2021
Cieľ:
60%
zaočkovanej
populácie

Pridaj si rámik Vakcína
je sloboda na svoju profilovú
fotografiu na Facebooku.

Rámik na Facebook

Registrácia na očkovanie
je momentálne sprístupnená
pre 1. až 8. fázu

Do ktorej fázy patrím?

Registračný formulár