Počet zaočkovaných 1. dávkou
2 282 533

Počet zaočkovaných 2. dávkou
2 043 088

Chýbajúci počet k dosiahnutiu
85% zaočkovanosti: 2 631 912
Stav k: 04.08.2021
Cieľ:
85%
zaočkovanej
populácie

Pridaj si rámik Vakcína
je sloboda na svoju profilovú
fotografiu na Facebooku.

Rámik na Facebook

Registrácia na očkovanie
je momentálne sprístupnená
pre 1. až 12. fázu

Do ktorej fázy patrím?

Registračný formulár