Aktuality

Aktuálne informácie

Spoločne to zvládneme!

Posúdiť nevhodnosť podania vakcín môže iba lekár

Posúdiť kontraindikácie očkovania môže lekár, ktorý pozná zdravotný stav pacienta.

Posúdiť nevhodnosť podania vakcín môže iba lekár

To platí nielen o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, ale aj pri podávaní iných vakcín. V prípade indikácie liečiv alebo voľby najvhodnejšieho medicínskeho postupu je situácia obdobná.


Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje, že na základe stručného popisu diagnózy cez elektronickú komunikáciu (napr. email) či telefonicky nie je v právomoci operátora infolinky ministerstva alebo NCZI zaujať stanovisko k vhodnosti očkovania alebo iného zdravotného výkonu.  Môže tak urobiť iba lekár, ktorý pozná zdravotný stav pacienta a má prístup k jeho zdravotnej dokumentácií. „Ak pacient požiada svojho lekára prostredníctvom elektronickej komunikácie (napr. email) o vyjadrenie sa k vhodnosti očkovania, je možné v istých situáciách zaujať stanovisko aj uvedenou formou.  Samozrejme, očkovanie sa riadi stavom pacienta pred samotnou aplikáciou vakcíny,“ uviedla hlavná odborníčka MZ SR Adriana Šimková. Hlavná odborníčka ministerstva zdôraznila, že rozhodnutie je výlučne v rukách lekára. 


Ak si nie ste istí, či sa môžete dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, informujte sa u vášho všeobecného lekára alebo špecialistu. V odôvodnených prípadoch vám bude špecialistom vystavené potvrdenie o dočasnej alebo trvalej kontraindikácii očkovania  proti ochoreniu COVID-19 (https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/07/vyhlaska_226-priloha4.pdf). Podrobné informácie týkajúce sa vakcín proti ochoreniu COVID-19 sú dostupné na webovom sídle Štátneho ústavu kontroly liečiv https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19?page_id=5497 ,prípadne priamo na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky https://www.ema.europa.eu/en.