Aktuality

Aktuálne informácie

Spoločne to zvládneme!

Očkovanie onkologických pacientov proti COVID-19

Mnohých z vás zaujíma, ako, kedy a kde bude prebiehať očkovanie onkologických pacientov proti ochoreniu COVID-19.

Očkovanie onkologických pacientov proti COVID-19

Z časového hľadiska sú onkologickí pacienti zaradení hneď po zdravotníkoch, domovoch sociálnych služieb a kritickej infraštruktúre, verejnosť bude samozrejme o spustení očkovania včas informovaná.

Niekoľko odporúčaní ohľadom očkovania onkologických pacientov proti ochoreniu COVID-19 pripravil aj prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ Ľuboš Drgoňa:

· Základom prevencie infekcie zostávajú základné opatrenia (rúška, dezinfekcia rúk, sociálny odstup)

· Odporúčame očkovanie blízkych kontaktov (rodiny) onkologického pacienta, a to najmä v prípade, ak nemôže byť očkovaný samotný pacient

· Odporúčanie očkovania onkologického pacienta je plne v kompetencii lekára, ktorý zohľadňuje konkrétny profil pacienta a tiež všetky rizikové faktory

· Všetky doteraz schválené vakcíny EMA sú neživé a bezpečné. Očkovanie onkologických pacientov nebolo súčasťou klinického testovania, odporúčania sa teda odvíjajú od skúsenosti z očkovania známymi vakcínami (proti chrípke, pneumokokom a pod.)

· Účinnosť vakcín u onkologických pacientov je všeobecne nižšia ako u bežnej populácie; účinnosť však stúpa s časom od ukončenia protinádorovej liečby, závisí aj od typu protinádorovej liečby

· Očkovanie indikované lekárom prebieha podľa odporúčania výrobcu (SPC). Špecifické informácie pre pacientov s nádorovými chorobami zatiaľ nie sú dostupné

· Ideálny čas pre očkovanie je po skončení protinádorovej liečby (po 3-4 týždňoch), v prípade prebiehajúcej liečby sa odporúča podanie vakcíny tak, aby bol imunitný systém schopný vytvoriť protilátky (cca 2 týždne pred ďalšou liečbou)

· Pacienti po transplantácii krvotvorných buniek podliehajú špecifickým podmienkam očkovania

· Bezpečnosť schválených vakcín proti COVID-19 je porovnateľná ako pri iných vakcínach; predpokladáme identické spektrum nežiaducich účinkov ako u bežnej populácie; zhoršenie nádorového ochorenia alebo jeho návrat po očkovaní nie sú všeobecne pozorované.

Zdroj: FB MZ SR/ Národný onkologický ústav