Aktuality

Aktuálne informácie

Spoločne to zvládneme!

Na podporu očkovania vznikla kampaň pre rómske komunity

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) spustil informačnú kampaň s názvom Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!.

Na podporu očkovania vznikla kampaň pre rómske komunity

Jej zámerom je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii ochorenia COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít o očkovanie. Informoval o tom Michal Šľachta z kancelárie splnomocnenkyne.
      

Kampaň pozostáva zo série krátkych videí, v ktorých vystupujú zástupcovia rôznych profesií. Svoju skúsenosť s očkovaním a samotným priebehom približujú napríklad učiteľka, starostka obce, terénny sociálny pracovník, regionálny koordinátor či zdravotná sestra. "Oslovili sme ľudí z rôznych profesií a pýtali sme sa ich na osobné a profesionálne dôvody, pre ktoré očkovanie podporujú. Ich skúsenosť s očkovaním je dôležitým posolstvom, ktoré môže prispieť k zníženiu obáv z očkovania," hovorí splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková.
      

Dôvodom vytvorenia kampane sú obavy z očkovania u obyvateľov marginalizovaných komunít a šírenie dezinformácií. "Medzi najčastejšie obavy patrí strach z vedľajších účinkov alebo pochybnosť, či vakcína dokáže zaočkovaného ochrániť pred nakazením sa novým koronavírusom. Vyplýva to z interného prieskumu zameraného na vnímanie ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorý úrad realizoval," spresnil Šľachta.
      

Kampaň sa bude realizovať v digitálnom prostredí najbližšie dva až tri mesiace, videá budú šírené na sociálnych sieťach. V súvislosti s očkovaním ÚSVRK pomáha aj priamo v teréne. Využíva prítomnosť terénnych pracovníkov, ktorí pôsobia priamo v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami. "Tí informujú o postupe pri registrácii a v prípade potreby asistujú aj pri samotnej registrácii tých obyvateľov, ktorí nemajú prístup k internetu," dodal Šľachta.

 

Zdroj: TASR