Aktuality

Aktuálne informácie

Spoločne to zvládneme!

Kde sa očkuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava

V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa nachádzajú 4 pracoviská vakcinačného centra.

Kde sa očkuje v Univerzitnej nemocnici Bratislava

Všetky pracoviská sú vybavené bezbariérovým vstupom pre imobilné osoby. V prípade potreby, napríklad ak je osoba, prichádzajúca na očkovanie imobilná je povolená jedna sprievodná osoba.

Očkujeme iba osoby, ktoré sú prihlásené cez online formulár alebo pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava a spĺňajú kritéria, ktoré určuje 10. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. januára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 

Pracoviská vakcinačného centra Univerzitnej nemocnice Bratislava:

1. Nemocnica Ružinov – poliklinická časť , Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Dopravné spojenie – MHD:

Električky č. 9 - zastávka Nemocnica Ružinov

Autobusy č. 50, 75 - zastávka Nemocnica Ružinov

2. Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, hlavný vchod do budovy nemocnice, Antolská 11 , 85107 Bratislava, Petržalka

Dopravné spojenie – MHD:

Autobusy č. 59, 99 - zastávka Nemocnica Antolská

Autobusy č. 98, 92, 99, 59, 93, 94 - zastávka Ľubovnianska

3. Nemocnica akad. L. Dérera – poliklinická časť, Limbová 5, 83305 Bratislava, Kramáre

Dopravné spojenie - MHD

Autobus č. 32 - zastávka Nemocnica Kramáre

Trolejbusy č. 204, 211, 212 - zastávka Nemocnica Kramáre

4. Nemocnica Staré Mesto, pavilón K, vchod od Blumentálu, Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

Dopravné spojenie - MHD

Električky č. 3, 4, 7, 9 - zastávka Americké nám.

Trolejbusy č. 207, 208 - zastávka Mickiewiczova

Pred očkovaním je potrebné vypísať a podpísať nasledovné tlačivá, ktoré dostanete na mieste registrácie pred očkovaním alebo ak je to vo vašich možnostiach môžete si ich vytlačiť a pripraviť ešte pred samotnou registráciou, čo môže výrazne skrátiť čas čakania pred registráciou. Dokumenty je potrebné vyplniť v dvoch kópiách.

Všetky potrebné tlačivá nájdete tu: www.unb.sk/informacie-o-ockovani-vakcinou-proti-covid-19