Aktuality

Aktuálne informácie

Spoločne to zvládneme!

Dostupnosť primárnej ambulantnej siete počas vlny omikron

Ministerstvo zdravotníctva SR, samosprávne kraje a zástupcovia všeobecných ambulantných lekárov sa pripravujú na prípadný výpadok všeobecných a detských lekárov v ambulanciách.

Dostupnosť primárnej ambulantnej siete počas vlny omikron

Je totiž veľký predpoklad, že na vrchole vlny omikron sa do izolácie dostanú aj desiatky ambulantných lekárov.

Od pondelka na stránke www.korona.gov.sk pribudli nové funkcionality, ktoré majú za cieľ pomôcť pacientom s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. Už v súčasnosti totiž ambulancie zažívajú veľký nápor pacientov a môže nastať situácia, keď lekár nebude môcť ordinovať z dôvodu ochorenia alebo karantény.

 

Práve z toho dôvodu sa pacientom po kliknutí na odkaz „Môj lekár je nedostupný“ zobrazí zoznam všetkých krajov,  následne si bude môcť zvoliť konkrétny kraj a bude presmerovaný buď na stránku samosprávneho kraja alebo na stránku www.e-vuc.sk, kde sú aktualizované zoznamy neprítomných lekárov, ako  aj mená zastupujúcich lekárov.

 

Pri pacientoch nad 18 rokov je potrebné, aby zadali  aj dátum vykonaného testu a príznaky. Ak je pozitívne testovaná osoba vyhodnotená ako málo riziková, zobrazí sa mu praktický manuál 6. zásad proti ochoreniu Covid-19, ktorý bol spracovaný v spolupráci s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD., hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo. V prípade, že bude pacient na základe zadaného veku, symptómov alebo chronických ochorení vyhodnotený ako vysoko rizikový,  bude presmerovaný na podstránku Môj lekár je nedostupný. Tam si okrem praktických informácií o liečbe či zásadách izolácie bude môcť zvoliť kraj a zistiť, či jeho lekár ordinuje, prípadne kto ho zastupuje.

 

Pri deťoch do 18 rokov budú návštevníci presmerovaní na stránku www.pediatridetom.sk, kde rodičia nájdu všetky praktické informácie o liečbe.

Znížiť nápor na ambulancie môžu aj už spomenuté rady či odporúčania, kedy je potrebné navštíviť lekára alebo volať záchrannú zdravotnú službu a ďalšie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle  MZ SR a nachádzajú  sa aj na www.korona.gov.sk.

 

Rovnako tak je na stránke zverejnený návod, ako požiadať o pandemické ošetrovné (OČR) a pandemické nemocenské  či o dávky v Sociálnej poisťovni.